LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus teismo vaito Nikodemo Pšemienieckio (Przemieniecki) pretenzijos Vilniaus kapitulai dėl Vincento ir Ignoto Beinartų šeimininkavimo Baluošos dvare]

52239.pdf
Dydis: 2.242Mb

Dokumentas kolekcijoje: