LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Stanislovo Augusto 1567 06 17 raštas Brastos seniūnui Eustachijui Valavičiui atiduoti priklausančia duoklę - pinigais nuo muito, o vašku bei druska iš Brastos pilies - Brastos šv. Trejybės bažnyčiai; mini Augustinijonų vienuolyno provincijolą Stanislovą Jendrijevskį]

52303.pdf
Dydis: 4.475Mb

Dokumentas kolekcijoje: