THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Komisorių dekretas Brastos augustinijonų byloje su Brastos vaivada Mikalojumi ir Jadvyga Ona Voinaitei Sapiegomis dėl ribų tarp Brastos augustijonų vienuolyno Kostomlotų kaimo ir vaivados Kodenio dvaro Dobratyčių, Kopiluvo ir Okčino palivarkų]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:19:30Z
dc.date.available 2017-11-20T08:19:30Z
dc.date.issued 1770 lt
dc.identifier.other F43-6170 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/11674
dc.description Išrašas iš Brastos vaiv. 1638 m. pakamarės knygų. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:19:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52310.pdf: 32559634 bytes, checksum: fa2b4f7c918efe4c394f5fc2e42e47c4 (MD5) Previous issue date: 1770 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=52310 lt
dc.subject Augustinijonai (katalikų vyrų ir moterų vienuolijos) lt
dc.subject Brestas (Baltarusija) lt
dc.subject Kodenis (Lenkija) lt
dc.subject Kostomlotai (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Dobratyčiai (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.title [Komisorių dekretas Brastos augustinijonų byloje su Brastos vaivada Mikalojumi ir Jadvyga Ona Voinaitei Sapiegomis dėl ribų tarp Brastos augustijonų vienuolyno Kostomlotų kaimo ir vaivados Kodenio dvaro Dobratyčių, Kopiluvo ir Okčino palivarkų] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 22 lap. ; 34x20. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

52310.pdf
Size: 31.05Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account