LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Komisorių dekretas Brastos augustinijonų byloje su Brastos vaivada Mikalojumi ir Jadvyga Ona Voinaitei Sapiegomis dėl ribų tarp Brastos augustijonų vienuolyno Kostomlotų kaimo ir vaivados Kodenio dvaro Dobratyčių, Kopiluvo ir Okčino palivarkų]

52310.pdf
Dydis: 31.05Mb

Dokumentas kolekcijoje: