THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Židačevo paiždininkio Jono bei Mikalojaus Tiškovskių, Vendeno pakamaraičio Stanislovo Vincento ir 1-osios žmonos Benediktos Jezerskaitės, 2-osios žmonos Benediktos ar Barboros Venzaitės (Węzowna) Luzeckių, Brastos pav. horodničiaus Juozapo ir Liucijos Tiškovskaitės bei jų sūnų Pranciškaus Aleksandro ir Kristupo Grabovskių, Juozapo, Stanislovo, Jokūbo, Jono ir Dominiko Vitanovskių, Piščaco unitų kun. Jono Simonovičiaus ir Kotrynos Pekačevicaitės Arteckių, Sanoko pastalininkių tėvo Mykolo Aloyzo ir sūnaus Henriko (minimas jo brolis Feliksas) Pelkų, Horbovo bažnyčios klebono Jono Kryckio, Brastos brigitiečių vienuolyno tarpusavio bylinėjimasis dėl Chotiluvo palivarko (Brastos pav.). Minimi Grigalius Luzeckis, Kristupas ir Ona Mlozevskaitė Turovskiai]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:19:41Z
dc.date.available 2017-11-20T08:19:41Z
dc.date.issued 1701-1759 lt
dc.identifier.other F43-6179 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/11683
dc.description Bylos dokumentai: įkeitimo patvirtinimai, įvedimo ir pripažinimo raštai, teismo dekretai, šaukimai į teismą, skundai, raštai dėl skolų. Minimi Horbuvo, Liachuvkos, Ivachnavičų, Patrykų ir Dvoreko dvarai. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:19:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52321.pdf: 150645631 bytes, checksum: fb39c6a3ebe8cab1aa9001122a2e6f9a (MD5) Previous issue date: 1847-07 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=52321 lt
dc.subject Graikų apeigų katalikai lt
dc.subject Brigitietės (katalikių moterų ordinas, iki 1820 ir vyrų) lt
dc.subject Brestas (Baltarusija) lt
dc.subject Piščacas (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Horbuvas (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Chotyluvas (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Ivachnavičiai (Brastos rajonas, Baltarusija) lt
dc.subject Patrykai (Kobrino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title [Židačevo paiždininkio Jono bei Mikalojaus Tiškovskių, Vendeno pakamaraičio Stanislovo Vincento ir 1-osios žmonos Benediktos Jezerskaitės, 2-osios žmonos Benediktos ar Barboros Venzaitės (Węzowna) Luzeckių, Brastos pav. horodničiaus Juozapo ir Liucijos Tiškovskaitės bei jų sūnų Pranciškaus Aleksandro ir Kristupo Grabovskių, Juozapo, Stanislovo, Jokūbo, Jono ir Dominiko Vitanovskių, Piščaco unitų kun. Jono Simonovičiaus ir Kotrynos Pekačevicaitės Arteckių, Sanoko pastalininkių tėvo Mykolo Aloyzo ir sūnaus Henriko (minimas jo brolis Feliksas) Pelkų, Horbovo bažnyčios klebono Jono Kryckio, Brastos brigitiečių vienuolyno tarpusavio bylinėjimasis dėl Chotiluvo palivarko (Brastos pav.). Minimi Grigalius Luzeckis, Kristupas ir Ona Mlozevskaitė Turovskiai] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 105 lap. ; 38x24 ir mažiau. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

52321.pdf
Size: 143.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account