THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Židačevo paiždininkio Jono bei Mikalojaus Tiškovskių, Vendeno pakamaraičio Stanislovo Vincento ir 1-osios žmonos Benediktos Jezerskaitės, 2-osios žmonos Benediktos ar Barboros Venzaitės (Węzowna) Luzeckių, Brastos pav. horodničiaus Juozapo ir Liucijos Tiškovskaitės bei jų sūnų Pranciškaus Aleksandro ir Kristupo Grabovskių, Juozapo, Stanislovo, Jokūbo, Jono ir Dominiko Vitanovskių, Piščaco unitų kun. Jono Simonovičiaus ir Kotrynos Pekačevicaitės Arteckių, Sanoko pastalininkių tėvo Mykolo Aloyzo ir sūnaus Henriko (minimas jo brolis Feliksas) Pelkų, Horbovo bažnyčios klebono Jono Kryckio, Brastos brigitiečių vienuolyno tarpusavio bylinėjimasis dėl Chotiluvo palivarko (Brastos pav.). Minimi Grigalius Luzeckis, Kristupas ir Ona Mlozevskaitė Turovskiai]

Files in this item

52321.pdf
Size: 143.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account