LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1577 m. M. K. Radvilos rašto, kuriuo jis apdovanoja Dubrovos bažnyčią žeme ir įsako Nesvyžiaus vietininkui bei Dubrovos valdytojui tą žemę atmatuoti, nuorašas]

Rankraščio tekstas
54750.pdf
Dydis: 1.554Mb

Dokumentas kolekcijoje: