LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1639 m. teismo sprendimas Brastos augustijonų byloje su Brastos vaivada Mikalojumi ir Jadvyga Ona Voinaite Sapiegomis dėl žemės užėmimo, priklausančios augustijonų Kostomlotų valdoms. Minimas Kodenio klebonas Jonas Korickis, Dobratyčių ir Kopytovo valdos]

52341.pdf
Dydis: 8.987Mb

Dokumentas kolekcijoje: