LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kun. V. Kosakovskio laiškai J. Kosakovskiui Apie Brastos augustinijonų vienuolyno ūkinius ir administracinius reikalus]

52349.pdf
Dydis: 6.783Mb

Dokumentas kolekcijoje: