LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1564 m. Jono Juškevičiaus Dedelos ir kitų bajorų rašto, kuriuo jie parduoda Dubravkos valdas Ivanui Semenovičiui Zareckiui už 30 kapų grašių, nuorašas]

Rankraščio tekstas
54790.pdf
Dydis: 1.744Mb

Dokumentas kolekcijoje: