THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį]

Show simple item record

local.coverage.temporal 19 a. lt
dc.date.accessioned 2015-03-30T11:19:40Z
dc.date.available 2015-03-30T11:19:40Z
dc.identifier.other F43-8099
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1189
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-03-30T11:19:40Z No. of bitstreams: 1 54821.pdf: 1250997 bytes, checksum: f1c4c0acd1b37987b2176244b540f3b6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-03-30T11:19:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54821.pdf: 1250997 bytes, checksum: f1c4c0acd1b37987b2176244b540f3b6 (MD5) en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof [Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį]. XIX a. 1 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000054821 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį] lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščio tekstas
54821.pdf
Size: 1.193Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account