LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dunilovo klebono raštas Vilniaus vyskupui, kuriame jis prašo sumažinti bažnytinius įsipareigojimus pagal Pernavos karužos Abramavičiaus testamentą ir išaiškinti Inflantų kanauninko Kominskio testamentu užrašytų pinigų paskirtį]

Rankraščio tekstas
54821.pdf
Dydis: 1.193Mb

Dokumentas kolekcijoje: