LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Teismo sprendimas Vilniaus vyskupo Masalskio ir Dvarčiaus klebono T. Benevskio byloje su Zavišomis, kaltinamais pasisavinus Dvarčiaus bažnyčios sidabrą ir kitas vertybes]

54829.pdf
Dydis: 15.83Mb

Dokumentas kolekcijoje: