LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiąjį Tribunolą Karoliui ir Feliksui Chojeckiams, kuriems iškėlė bylą bajoras Pranciškus Jankevičius dėl išieškojimo pinigų iš Chojeckių valdomo Ašmenos pavieto Degenevo palivarko]

Rankraščio tekstas
54830.pdf
Dydis: 4.587Mb

Dokumentas kolekcijoje: