LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Tomas Ignatavičius laiške nenustatytam adresatui rašo apie Dembravos bažnyčios reikalus, skundžiasi Kamenkos vikaru kunigu Kozičiumi]

Rankraščio tekstas
54833.pdf
Dydis: 796.0Kb

Dokumentas kolekcijoje: