LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Užrašai apie Gardino pavieto Dzeviatkavičių bažnyčios, varpinės ir kapinių aptvėrimą]

Rankraščio tekstas
54836.pdf
Dydis: 934.1Kb

Dokumentas kolekcijoje: