LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Hopenų byla su Skaržinskiais dėl skolų negrąžinimo. Minimas Trakų pavieto Eigelonių dvaras]

Rankraščio tekstas
54840.pdf
Dydis: 12.44Mb

Dokumentas kolekcijoje: