LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1522 m. Žygimanto Augusto privilegijos, kuria jis atnaujina ir patvirtina ankstyvesnius Eišiškių bažnyčios apdovanojimus dėl karčiamų, medaus duoklės, žemės, namų, baudžiauninkų, dešimtinės iš Eišiškių dvaro ir kitų turtų, nuorašas. Pridėtas XVIII a. vertimas į lenkų k.]

Rankraščio tekstas
54862.pdf
Dydis: 7.364Mb

Dokumentas kolekcijoje: