LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1581 m. Martyno Paleckio rašto, kuriuo jis dovanoja žemę Eišiškių bažnyčiai, nuorašas]

Rankraščio tekstas
54866.pdf
Dydis: 3.134Mb

Dokumentas kolekcijoje: