LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupo raštas Ašmenos teismui dėl likviduoto pranciškonų vienuolyno lėšų, įnvestuotų Čechavičių dvare Holoblevščiznoje, Alšėnų ir Norviliškių dvaruose]

Rankraščio tekstas
49392.pdf
Dydis: 1.073Mb

Dokumentas kolekcijoje: