LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Slonimo dekano J. Oborovičiaus pranešimas Vilniaus katalikų dvasinei konsistorijai apie pranciškonų vienuolio karinio kapeliono Polocke Kutausko apdovanojimą kryžiumi]

Rankraščio tekstas
49394.pdf
Dydis: 385.0Kb

Dokumentas kolekcijoje: