LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupijos valdytojo raštas Vilniaus katalikų dvasinės konsistorijos asesoriui, katedros prelatui E. Tupalskiui dėl pranciškonų ir bernardinų vienuolynų, rėmusių sukilimą, uždarymo]

Rankraščio tekstas
49395.pdf
Dydis: 1.083Mb

Dokumentas kolekcijoje: