LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Trinitorių ordino definitorių (vyresniųjų) pasitarimų protokolų knygos lapai, kuriuose rašoma apie vienuolynų bei ordino vidinius reikalus]

Rankraščio tekstas
49396.pdf
Dydis: 2.809Mb

Dokumentas kolekcijoje: