LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lietuvos trinitorių vienuolynų vyresniųjų (definitorių) pasitarimai Berestečko vienuolyne protokolai. Aptarta: Liublino vienuolyno pastato, piniginių aukų panaudojimo reikalai, Lietuvos vienuolynų (Krivičiuose, Breste, Trinapolyje, Antakalnyje, Molodečne) vizitacijos, pareigūnų rinkimai]

Rankraščio tekstas
49397.pdf
Dydis: 3.112Mb

Dokumentas kolekcijoje: