LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šv. Trejybės (trinitorių) vienuolijos įstatai: vienuolių elgesio normų ir religinės drausmės aprašymas]

Rankraščio tekstas
49401.pdf
Dydis: 8.214Mb

Dokumentas kolekcijoje: