LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1608 m. Vilniaus kanauninko Stanislovo Kiškos fundacinis raštas, kuriuo jis dovanoja Adutiškio bažnyčiai Jankiškių palivarką, gyvulių dešimtinę, iš baudžianinkų po 2 grašius kasmet, sklypą klebonijai ir antrą - mokyklai, miško medžiagos statybai ir kurui, Heidelio ežerą]

2017 m. liepos 29 - 30 d. vyks sistemos atnaujinimo darbai. 2017 July 29 - 30 d. the system will be going down for regular maintenance.

Rankraščio tekstas
49405.pdf
Dydis: 3.778Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Ieškoti archyve


Rodyklės

Mano paskyra

Statistika