LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1643 m. Čiučelių dvaro žemės išmatavimo ir žemės bei baudžiauninkų padalinimo tarp Muravickio, Giedraičio ir Korsako nuorašas]

54149.pdf
Dydis: 7.208Mb

Dokumentas kolekcijoje: