THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus vyskupijos kanceliarijos pranešimas Vilniaus komendantui generolui-majorui Jupičevui, kad kunigui pijorui Juozapui Kalasantijui Bartoševičiui liepta atvykti į Karinę tardymo komisiją ir kad kunigas pijoras Elijas Gustynevičius ištremtas į Balstogės apskrities Drohičino pijorų vienuolyną. Minimi Balstogės archidiakonas kun. Piotrovskis, Mogiliovo vyskupijos administratorius vyskupas Kamionka ir teologijos magistras kun. Pliatas]

Files in this item

54619.pdf
Size: 1.581Mb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account