LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1511-1615m. laikotarpio dokumentų, susijusių su Dubičių karčiamomis, sąrašas]

54633.pdf
Dydis: 7.691Mb

Dokumentas kolekcijoje: