LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Juozapo Gembickio ir jo žmonos Felicijos raštas, pagal kurį, jie parduoda Adutiškio klebonui Juozapui Bazilevskiui Pašakarvio palivarką už 4640 lenkiškųjų auksinų]

Rankraščio tekstas
49420.pdf
Dydis: 3.043Mb

Dokumentas kolekcijoje: