LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Prelato Civinskio raštas Vilniaus kapitulai dėl Adutiškio bažnyčios klebonijos statybos ir išlaidų apyskaitos. Adutiškio klebonijos administratoriaus prelato Mikuckio raštas Civinskiui apie statybą]

Rankraščio tekstas
49442.pdf
Dydis: 3.901Mb

Dokumentas kolekcijoje: