LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Jie dirbo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje : Vladas Abramavičius, Stefanija Barzdžiuvienė, Alfonsas Bielinis, Česlova Černiauskienė, Šeina Gailevičienė, Veronika Greičiūtė, Margarita Groševa, Antanina Juraitė, Jadvyga Karpičienė, Sofija Kisielienė, Ona Matusevičiūtė, Sara Meskupienė, Marija Morkvėnienė, Stasė Paulauskienė, Irena Tarvydienė

Straipsnių tekstai
175-191.pdf
Dydis: 1.243Mb

Dokumentas kolekcijoje: