LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Exercitatio pia de beato Iosaphat episcopo et martyre, Vitepsci in Russia anno 1623 [1623] in odium sacrae unionis a schismatis occiso

Knygos tekstas
166199.pdf
Dydis: 3.396Mb

Dokumentas kolekcijoje: