LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents ... Autorių ir rengėjų rodyklė

4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents ... Autorių ir rengėjų rodyklė