THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Paskaita „Jogaila ir Jadvyga Vrublevskių bibliotekoje : pasakojimas apie skulptūrą“

Show simple item record

dc.creator Kairelienė, Leokadija lt
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:02:08Z
dc.date.available 2015-04-29T10:02:08Z
dc.date.issued 2014-04-08 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1649
dc.description Čia rodoma vaizdo įrašo kopija. Formatas: mp4. Failo dydis: 65,3 Mb. Įrašo trukmė: 7:05. Aukštos kokybės originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Rekomenduojamos naršyklės: Chrome 4.0; IE 9.0.
dc.description © Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
dc.description.abstract Tomo Oskaro Sosnovskio sukurta karališkosios poros balto marmuro skulptūra yra vos vieno metro aukščio; pastatyta ant balto medinio postamento. Skulptūra "Jogaila ir Jadvyga" 1856 m. eksponuota Vilniuje, Senienų muziejuje. Ji tapo lenkų ir lietuvių tautų vienybės simboliu - prie skulptūros plaukė sukilėlių piligrimai. Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, atsiųstas malšinti maišto, įsiplieskusio vakarinėse carinės Rusijos gubernijose, įsakė skulptūrą išvežti į Rusiją. Skulptūra 1929 m. eksponuota Varšuvos senamiestyje kartu su kitomis meno vertybėmis, grąžintomis Lenkijai po Lenkijos ir Rusijos taikos sutarties pasirašymo Rygoje. "Jogaila ir Jadvyga" 1931 m. sugrįžo į Vilnių ir buvo perduota į Mokslo bičiulių draugijos Istorijos ir meno muziejų. 1941 m. Draugijos rinkiniai tapo Lietuvos mokslų akademijos turtu ir šiandien Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka didžiuojasi, kad yra šios istorinės skulptūros globėja. lt
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-04-29T10:02:08Z No. of bitstreams: 2 Vaizdo įrašas.html: 305 bytes, checksum: f720d71effd509114863e5cd8131db6f (MD5) Vaizdo įrašas.jpg: 34304 bytes, checksum: 176ce63131850f4b13b7efe8bbd4e3da (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-29T10:02:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Vaizdo įrašas.html: 305 bytes, checksum: f720d71effd509114863e5cd8131db6f (MD5) Vaizdo įrašas.jpg: 34304 bytes, checksum: 176ce63131850f4b13b7efe8bbd4e3da (MD5) Previous issue date: 2014-04-08 en
dc.language lt lt
dc.title Paskaita „Jogaila ir Jadvyga Vrublevskių bibliotekoje : pasakojimas apie skulptūrą“ lt
dc.type Vaizdo įrašas lt


Files in this item

Kaireliene.mp4
Size: 65.32Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account