LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Evangelias bei Epistolas, Nedeliu ir Schwentuiu dienosu skaitomasias, Baszniczosu Criksschczonischkosu

Knygos tekstas
194924.pdf
Dydis: 70.33Mb

Dokumentas kolekcijoje: