Show simple item record

dc.contributor Dagienė, Sigita, sudaryt.
dc.contributor Cicėnienė, Rima, red.
dc.contributor Grigelis, Algimantas, red.
dc.contributor Narbutas, Sigitas, red.
dc.contributor Pukėnienė, Rasa, red.
dc.contributor Repečka, Marijonas, red.
dc.date.accessioned 2015-05-19T12:46:06Z
dc.date.available 2015-05-19T12:46:06Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 9789986498483
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1811
dc.description.abstract Bibliografijos rodyklėje pateikta medžiaga apie Valstybinio mokslo instituto Gamtos tyrimo centro Geologijos ir geografijos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Leonoros Živilės Gelumbauskaitės mokslinę ir tiriamąją veiklą. Rodyklę sudaro 284 įrašai. Joje pateikti 1972 - 2011 metais Lietuvoje ir užsienio spaudoje paskelbti mokslininkės darbai, užregistruotos ir 2011 metais turinčios pasirodyti publikacijos. L. Ž. Gelumbauskaitės mokslinių interesų sritys: struktūrinė geomorfologija, jūrų geomorfologija, paleogeografija, kvartero geologija, geologinis kartografavimas, jūros akustiniai ir seismoakustiniai tyrimai, geodinamika, neotektonika. Skyriuose medžiaga dėstoma chronologine seka. Metų ribose - pagal lotynų ir kirilicos abėcėles. Leidinį pabaigoje pateikiamos asmenvardžių ir santrumpų rodyklės. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-19T12:46:06Z No. of bitstreams: 1 266866.pdf: 42959639 bytes, checksum: 5a0d0b40b44b7f640d89f08c8e6cb712 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-19T12:46:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 266866.pdf: 42959639 bytes, checksum: 5a0d0b40b44b7f640d89f08c8e6cb712 (MD5) Previous issue date: 2011 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Leonora Živilė Gelumbauskaitė : bibliografijos rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 94 p.


Files in this item

266866.pdf
Size: 40.96Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account