Show simple item record

dc.contributor Narbutas, Sigitas, sudaryt.
dc.contributor tekstų autoriai: Kitkauskas, Napalys
dc.contributor Kitkauskienė, Laimutė
dc.contributor Matulevičius, Algirdas
dc.contributor Markauskaitė, Neringa
dc.contributor Narbutas, Sigitas
dc.contributor Narbutienė, Daiva
dc.contributor Vaicekauskas, Mikas
dc.date.accessioned 2015-05-20T13:17:34Z
dc.date.available 2015-05-20T13:17:34Z
dc.date.issued 2014 -
dc.identifier.isbn 9789986498629
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1824
dc.description.abstract Šio leidinio atsiradimą lėmė noras trumpais informatyviais tekstais pristatyti skaitytojams, kas žinotina apie Kristijono Donelaičio gyvenimą, kūrybą, jos leidimus, kūrinių vertimus, tyrimus, rašytojo vaizdavimą literatūroje, dailėje, muzikoje, teatre ir kai kuriuos kitus svarbius dalykus. Knygoje minimi rašytojai, mokslininkai, vertėjai, pedagogai, visuomenės veikėjai, literatūros kūriniai, literatūrinio, meninio, visuomeninio gyvenimo įvykiai, raštijos paminklai žymi XVI–XXI amžių Lietuvos kultūros raidą. Leidiniui panaudota gausi ikonografinė medžiaga, 2011–2013 metais rinkta Lietuvoje bei užsienyje; dalis jos buvo panaudota kelioms parodoms bendru pavadinimu „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“. Viena iš jų buvo surengta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje ir čia rodyta 2014 I 2–2014 II 12. Kita, kilnojamoji, visus 2014 metus rodoma įvairiose Lietuvos viešosiose bibliotekose. Didžioji šiose parodose eksponuotos medžiagos dalis saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB), Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (LLTI ), Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo (LNMMB) ir Vilniaus universiteto (VUB) bibliotekose. Be jų, pasitelkti kai kurie dokumentai iš Baltarusijos valstybinio archyvo-literatūros ir meno muziejaus, Bavarijos valstybinės, Latvijos universiteto akademinės bibliotekos, Lenkijos mokslų akademijos Gdansko bibliotekos, Lenkijos nacionalinės bibliotekos, Lenkijos nacionalinio muziejaus Čartoriskių bibliotekos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto bibliotekos, Melchior Verlag archyvo, „Meno forto“ archyvo, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (NMKČDM), Prūsijos kultūros paveldo Berlyno valstybinės, Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybės archyvo, teatro „Lėlė“ archyvo, Tryro miesto bibliotekos ir archyvo, Vilniaus universiteto muziejaus, taip pat asmeninių Carmen Caro Dugo, Alfonso Čepausko, Rimanto Dichavičiaus, Petro Gintalo, Alekso Girdenio šeimos, Romualdo Inčirausko, Albino Jovaišo šeimos, Aleksandro Katkovo, Napalio Kitkausko, Vincento Kuprio, Algirdo Matulevičiaus, Vidos Mickuvienės, Kęstučio Stoškaus ir Birutės Žilytės archyvų; dokumentų kopijos publikuojamos, gavus minėtų institucijų bei asmenų leidimą. Už tai visiems reiškiame nuoširdžią padėką. Kai kurie dokumentai skelbiami pirmą kartą. Apie Donelaitį yra labai daug parašyta, jo asmenybė ir personažai įkūnyti gausiuose meno kūriniuose. Nėra lengva aprėpti visa tai netgi keliomis parodomis. Todėl jų rengėjai ir šio leidinio, tarnausiančio parodų katalogu, kūrėjai kreipė dėmesį į pagrindinius dalykus, atskleidžiančius poeto gyvenimą, originalią jo kūrybą ir vertimus į įvairias užsienio kalbas, taip pat jo gyvenimo bei kūrybos tyrimus, kūrinių sklaidą ir jo atminimo įamžinimą – visa tai, kas jį pelnytai leidžia vadinti mūsų Kristijonu Donelaičiu. Šios knygos skaitytojai turi galimybę patys sau žinomais dalykais papildyti kelias jos temas, pratęsti kelis jos pasakojimus ir taip patys tapti savarankiškais jos kūrėjais. Tikimės, kad tam visus mus įkvėps Donelaitis.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-20T13:17:34Z No. of bitstreams: 1 318813.pdf: 251409635 bytes, checksum: b3d04d8e821199283a7699f04958045e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-20T13:17:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 318813.pdf: 251409635 bytes, checksum: b3d04d8e821199283a7699f04958045e (MD5) Previous issue date: 2014 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Parodų katalogai -
dc.title Kristijonas Donelaitis : metų ir raštų ratas -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 150 p.


Files in this item

318813.pdf
Size: 239.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account