THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Įvairių politinių, teisinių, fiskalinių dokumentų, susijusių su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, eilėraščių, viešai perskaitytų kalbų rinkinys]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-04-26T08:08:31Z
dc.date.available 2018-04-26T08:08:31Z
dc.date.issued 1600 lt
dc.identifier.other F17-56
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/18433
dc.description.abstract Išlaidų karo reikmėms registrai, eilėraščiai, LDK pareigūnų viešai perskaitytos kalbos, LDK kancleriui Leonui Sapiegai adresuoto laiško, datuojamo 1600.VIII.15, nuorašas, popiežiaus Urbono VIII rašto nuorašas, išrašai iš Minsko pavieto pilies ir žemės teismų bylų knygų. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-04-26T08:08:31Z No. of bitstreams: 1 77127.pdf: 169168038 bytes, checksum: 0fcac33178a484563012baf45120dc14 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-04-26T08:08:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77127.pdf: 169168038 bytes, checksum: 0fcac33178a484563012baf45120dc14 (MD5) Previous issue date: 1600 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B3. F17, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077127 lt
dc.subject Minskas (Baltarusija) lt
dc.title [Įvairių politinių, teisinių, fiskalinių dokumentų, susijusių su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, eilėraščių, viešai perskaitytų kalbų rinkinys] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 97 lap. ; 38,2x24 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt
dc.language.iso other lt


Files in this item

77127.pdf
Size: 161.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account