LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Įvairių politinių, teisinių, fiskalinių dokumentų, susijusių su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, eilėraščių, viešai perskaitytų kalbų rinkinys]

77127.pdf
Dydis: 161.3Mb

Dokumentas kolekcijoje: