LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kunigų asmens bylos (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)

Kunigų asmens bylos (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)

 

Dokumentai (naujausi priekyje)