Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318

Dokumentai (naujausi priekyje)