LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Dvarų ir kitų ūkių dokumentai (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)

Dvarų ir kitų ūkių dokumentai (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)