LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Rachunek Folwarku Rudnik z dyspozicyj ekonomicznej pana Dyonizego Chomicza

Rankraščio tekstas
42015.pdf
Dydis: 109.2Mb

Dokumentas kolekcijoje: