THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Bažnyčių dokumentai (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)