LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Bažnyčių dokumentai (Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318)