LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lietuvos dvasinės konsistorijos raštas dėl Trakų dvasininko Stojanovičiaus pranešimo, jog Adutiškio bažnyčios parapijietė Joana Markevičiūtė (Markewiczówna) turėtų būti išbraukta iš katalikų sąrašų, nes ji perėjo į pravoslavų tikėjimą].

49451.pdf
Dydis: 1.063Mb

Dokumentas kolekcijoje: