LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Onos Radvilaitės Kiškienės raštas, kuriuo ji dovanoja savo tarnui Vaitiekui Turskiui ir jo žmonai Juozapavos palivarką, esantį prie Adutiškio dvaro, Ašmenos paviete].

49469.pdf
Dydis: 7.813Mb

Dokumentas kolekcijoje: