LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Korona akademiey krakowskiey, abo kazanie na pogrzebie... Iakuba Naymanowica, prawa oboiego doktora y professora kanonika krak. ... / x. Jakub Piotrowicki..

210814.pdf
Dydis: 11.37Mb

Dokumentas kolekcijoje: