LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Niesmertelnosc w imprezie cnot... Władisława Czwartego, polskiego y szwedzkiego krola... : na wyprowadzeniu z Pragi do zamku warszawskiego tegoż swiętey pamięci pana... 23 czerwca r.p. 1648 / od x. Alexandra Ostropolskiego... dotkniona

210898.pdf
Dydis: 8.777Mb

Dokumentas kolekcijoje: