LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Radosny grob... Alexandra Mosalskiego, woiewody minskiego, starosty kowienskiego,... na kazaniu pogrzebowym w Kownie w kościele Troyce świętey... wystawiony / przez x. Augustyna Witunskiego, zakonu Franciszka świętego... professora s. theologiey w klasztore wileńskim die 19. Maii anno Domini 1643

211021.pdf
Dydis: 25.40Mb

Dokumentas kolekcijoje: